• Amazon omogoča vsem “brand registered” uporabnikom dostop do nove/prenovljene  “Amazon Brand Analytics” analitike
  • Vse novosti najdete v rubriki/tabu  “Reports” v Seller Central
  • Obstaja tudi direkten dostopn do te nove analitike : brandanalytics.amazon.com in prijava z vašimi podatki (Seller Central credentials).

 

Item Comparison Report

“Demographics report” prikazuje lastnikom blagovne znamke podrobnejšo sestavo kupcev (združeno) po starosti skupini, prihodku/zaslužku, izobrazbi, spolu in zakonskem stanu.

Demographics Report

“Item Comparison report” prikazuje top 5 najbolj prikazanih izdelkov v istem dnevu kot izdelki lastnika blagovne znamke , skupaj z odstotkom časa razdelano na posamezen izdelek .

Amazon Search Terms Report

Ta pregled/poročilo prikaže lastniku blagovne znamke, kako (s pomočjo katerih ključnih besed) so kupci našli njegove izdelke in konkurenčne izdelke na Amazonu, vključno z relativno popularnostjo  posameznega izdelka, odstotkom doseženih klikov in odstotkom konverzije.

“Search Terms” poročilo prav tako prikaže popularne iskalne pojme v določenemu časovnemu obdobju skupaj z pogoststjo posamezne besede (search frequency rank) in tri najbolj popularne izdelke, ki so jih kupci kliknili potem ko so iskali to besedo. Za vsakega od teh treh SKU-jev poročilo prikaže tudi dosežen odstotek klikov in odstotek konverzije (click share in conversion share.)

 

 

Search Frequency Rank

“Search frequency rank” je numerična vrednost  (#1, #2, #2, ipd) popularnosti posamezne ključne besede ali besedne zveze v primerjavi z ostalimi ključnimi besedami ali besednimi zvezami v danem časovnem obdobju.

 

 

Click share in  conversion share

“Click share” nam pove, kolikokrat so kupci dejansko kliknili posamezni izdelek potem, ko so izvedli iskanje za posamezno ključno besedo deljen s skupnim številom klikov, ki so jih kupci izvedli po po vnosu posamezne ključne besede v iskanje

“Conversion share” nam pove , v kakšnem odstotku so kupci kupili konkreten izdelek v primerjavi z skupnim številom vseh nakupov vseh izdelkov, po iskanju konkretne klučne besede ( PAZI: ni nujno, da gre za nakup sorodnega/konkurenčnega izdelek iz iste skupine! )

“Click share” in “conversion share” sta med seboj praviloma neodvisna in ni neobičajno, če je odstotek konverzije višji kot “click share”.